Artistes de la galeria

ARTS LIBRIS. 20-24 / 4 / 2016

LOGO_ArtsLibris 2016

ANTÒNIA DEL RÍO

MARIA MARTÍNEZ

RAMON SICART

1920 MOTIUS (3)

Antònia del Río. Mil nou-cents vint motius.  Llibre d’artista i llistat. Impressió sobre full de paper reciclat, mil nou-cents vint motius manuscrits i intervinguts amb bolígraf, llapis, collage, ceres i retoladors de colors.

Tapes dures i enquadernadors metàl·lics. 21 x 29,7 x 18,5 cm.

Llistat: Impressió sobre paper de 80 gr. Segellat amb tinta

50 x 33 cm. Peça única. 2014-2015

Insight (3)

Maria Martínez Miró. Insight, 2016.

13 impressions en paper vegetal, fil, fusta. 16,5x30cm. 16,5x30cm

Ramon Sicart. Impacte I. 140216. 2016. Tinta sobre paper. 20,70x14 cm.

Ramon Sicart. Impacte I. 140216. 2016. Tinta sobre paper. 20,70×14 cm.